Wycieczka na Paintball w ramach projektu „Przyszłość należy do nas”- II Edycja

W sobotę uczestnicy projektu „Przyszłość należy do nas”- II Edycja pojechali na wycieczkę. ?
Chociaż podróż nie była długa wszyscy doskonale się bawili ?
Mieliśmy okazję rywalizować podczas gry w paintball laserowy ?? oraz później na Barbarce w grach sportowych ?
Nie zabrakło również przerwy na jedzenie ?
Projekt „Przyszłość należy do nas”- II Edycja realizowany jest w ramach projektu grantowego „Lokalne Ośrodki Włączenia Społecznego Ziemia Gotyku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11, działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR. Projekt dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na kwotę 43919,00.