Świąteczne spotkanie z uczestnikami projektu „Bądźmy Razem”

W świątecznej atmosferze, z życzeniami i prezentami ? 20 grudnia odbyło się wyjątkowe spotkanie wigilijne z uczestnikami projektu „Bądźmy Razem”.
Dziękujemy Wszystkim za przybycie?
?❄?❄?❄?❄?❄?❄?❄?
Projekt „Bądźmy Razem” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 11, Działanie: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR.

Projekt dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na kwotę: 45670,00