Spotkanie z psychologiem w ramach projektu „Przyszłość należy do nas”- II Edycja

W piątek mieliśmy kolejne spotkanie naszego Klubu Młodzieżowego w ramach projektu „Przyszłość należy do nas”- II Edycja. ?
Były to zajęcia z panem psychologiem ?
  • 287516564_1442039176247837_9149619017572197886_n
  • 286602784_1016477165896180_2785346211842350636_n
  • 287030027_724683808640630_7907689821368533086_n
  • 287257602_762946848064554_6847052221125553285_n
  • 287262213_5131370333643589_5040956157721319985_n
 
Projekt „Przyszłość należy do nas”- II Edycja realizowany jest w ramach projektu grantowego „Lokalne Ośrodki Włączenia Społecznego Ziemia Gotyku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11, działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR. Projekt dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na kwotę 43919,00.