Spotkanie informacyjne dla projektu „Czas na zmianę”

Projekt „Czas na zmianę”

Dnia 24.06 odbyło się pierwsze spotkanie informacyjne w ramach projektu “Czas na zmianę” Aktywizacja społeczno – zawodowa. ?Podczas spotkania zostały omówione najważniejsze zasady, które będą obowiązywać podczas projektu. Co najważniejsze grupa zrobiła pierwszy krok ku integracji. ??

Pierwsze zajęcia z trenerami odbędą się wraz z początkiem lipca. Będziemy Państwa na bieżąco informować.❗️
Poniżej kilka zdjęć ze spotkania ?

Projekt „Czas na zmianę. Aktywizacja społeczno – zawodowa” realizowany jest w ramach projektu grantowego „Lokalne Ośrodki Włączenia Społecznego Ziemia Gotyku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR. Projekt dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na kwotę 119193,6 zł.