Przyszłość należy do nas – Wycieczka

Dnia 16.10.2020 wraz z uczestnikami projektu „Przyszłość należy do nas” wybraliśmy się na  naszą drugą wycieczkę – tym razem do Muzeum Żywego Piernika. ?

Podczas seansu dzieci nie tylko pilnie wysłuchały przekazywanych piernikowych tajemnic, ale również aktywnie uczestniczyły w ich tworzeniu.

„Nie ma lepszej pamiątki z Torunia od piernika, którego sami zrobiliśmy” ?‍?

Projekt „Przyszłość należy do nas” Klub młodzieżowy realizowany jest w ramach projektu grantowego „Lokalne Ośrodki Włączenia Społecznego Ziemia Gotyku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR. Projekt dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na kwotę 40096,00 zł.