Projekt pt. „Aktywność. Empatia. Współpraca-program aktywizacji mieszkańców”

 

Od września 2019 r.  realizujemy projekt pt. „Aktywność. Empatia. Współpraca – program aktywizacji mieszkańców” grant Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku”. Celem projektu jest aktywizacja społeczna poprzez samopomoc wśród      16 uczestników. Zrealizowaliśmy już spotkania Przygotowania Banku Czasu w tematyce: Komunikacja, Zarządzanie czasem, Skuteczna komunikacja, Radzenie sobie z konfliktem, Informacja zwrotna, Asertywność oraz Wystąpienia publiczne. Odbyły się trzy wycieczki w Kujawsko- Pomorskim Parku Etnograficznym w Skansenie w Kłóbce, w Bydgoszczy Opera Nova- spektakl Halka, zwiedzanie z przewodnikiem toruńskiej Starówki oraz seans w Planetarium. Odbyły się spotkania rękodzielnicze w których Panie wykonywały metodami decupage herbaciarki, ceramiczne doniczki, pachnące woreczki, świece Bożonarodzeniowe, świąteczne talerze, mydła glicerynow, a przed nami do wykonania są chusteczniki. Odbywają się warsztaty z Realizacji Banku Czasu oraz spotkań o charakterze sportowym. Warsztaty funkcjonowania usług wzajemnościowych/samopomocowych, w których są realizowane usługi przez uczestniczki projektu. Panie wymieniają się swoimi usługami, doświadczeniami, przepisami oraz pomagają sobie          w trudnych sytuacjach. Wymiana swojego czasu pracy wpływa pozytywnie na uczestników. Jest to bardzo zdolna, zgrana grupa uczestniczek. Będziemy informować jak nasz projekt  „Aktywność. Empatia. Współpraca – program aktywizacji mieszkańców” dalej się rozwija.

             

                

     

   

             

         

       

         

         

       

          

           

       

        

       

    

                

                   

 

 

 

 

 

Zakończenie projektu „Aktywność. Empatia. Współpraca-program aktywizacji mieszkańców” – Wernisaż
Dziękujemy wszystkim za przybycie ??