Projekt Przyszłość należy do NAS – zapisy

Ruszyły zapisy do klubu młodzieżowego, który powstaje w ramach projektu „Przyszłość należy do NAS”

 

Projekt „Przyszłość należy do nas” Klub młodzieżowy realizowany jest w ramach projektu grantowego „Lokalne Ośrodki Włączenia Społecznego Ziemia Gotyku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR. Projekt dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na kwotę 40096,00 zł.

Celem projektu jest wsparcie Młodzieży Szkolnej w budowaniu swojej przyszłości poprzez rozwój umiejętności językowych, efektywnej nauki, komunikacji, rozwoju talentów oraz aktywnej postawy i objęcie wsparciem 8 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, oraz 4 osoby z otoczenia zamieszkujących na terenie objętym LSR.

Realizowane będą takie działania jak:

  • warsztaty umiejętności społecznych, komunikacyjnych
  • spotkania z psychologiem
  • warsztaty językowe
  • warsztaty technik pamięci i koncentracji
  • warsztaty pt.”Odkrywamy talenty z doradcą zawodowym – pomoc w odkryciu potencjału i predyspozycji zawodowych”
  • spotkania integracyjne – wycieczki
  • warsztaty z YouTube oraz tworzenie filmów

Codzienny dyżur Osoby Prowadzącej Klub będzie stanowiła pomoc przy odrabianiu lekcji, zajęciach edukacyjnych z komputerem, zajęciach rękodzielniczych, kreatywnych, malarskich w terenie itp.

W dniach nauki szkolnej klub będzie działać w godzinach popołudniowych – 15 do 18, a w dniach wolnych od nauki w godzinach 10 do 16.

Miejsce realizacji – Pigża

Ilość miejsc 12 – od 7 do 18 roku życia

Udział Bezpłatny

Okres realizacji projektu – 1.08.2020 do 15.12.2020

Zapraszamy do kontaktu pod numerem 507-030-840, 510-910-574
www.biuro@akademiakruszyk.pl