Projekt „Czas na zmianę”

Spotkania, na które czekaliśmy nie tylko my, ale również nasi uczestnicy nabierają tempa. Nie bez powodu projekt aktywizacyjny nosi nazwę „Czas na zmianę” – to czas, w którym każda z osób przychodząca na te spotkania może rozwinąć żagle, które przez dłuższy okres były zwinięte. Wiele  porad, scenek sytuacyjnych, materiałów informacyjnych i co najważniejsze – szczere rozmowy – powodują, że każdy uczestnik zmienia się z każdym kolejnym spotkaniem.

Projekt „Czas na zmianę. Aktywizacja społeczno – zawodowa” realizowany jest w ramach projektu grantowego „Lokalne Ośrodki Włączenia Społecznego Ziemia Gotyku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR. Projekt dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na kwotę 119193,6 zł.