Kolejne spotkanie w ramach projektu „Bądźmy Razem”

W czwartek 13 stycznia odbyło się kolejne spotkanie w ramach projektu „Bądźmy Razem”. Podczas tego spotkania uczestnicy mieli okazję do zapoznania się z różnymi kosmetykami oraz z metodami pielęgnacji urody.
Zapraszamy do zapoznania się z kilkoma zdjęciami z tego spotkania.

Projekt „Bądźmy Razem” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 11, Działanie: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR.
Projekt dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na kwotę: 45670,00 zł.
  • 271827984_461173455454156_565157495750284247_n
  • 271789051_566928438435549_5851759065446697792_n
  • 271591674_4930428956978749_1781249476121320915_n
  • 271597532_911040782889964_1869433964309360153_n
  • 271646831_909165019779348_4248824215417537172_n