Indywidualne zajecia logopedyczne dla dzieci i dorosłych

Indywidualne zajęcia logopedyczne dla dzieci i dorosłych 

Wady wymowy u młodszych dzieci m.in. w wieku 3 lat koryguje się dość szybko. Sześciolatek czy dziecko w wieku szkolnym potrzebuje o wiele więcej czasu oraz specjalnej reedukacji, gdyż wady utrwaliły się na tyle, że rzutują na rozwój intelektualny dziecka.

Gdy w okresie dzieciństwie wada wymowy nie została wcześnie uświadomiona, wykryta i wyleczona, to do dziś wielu dorosłych boryka się z problemami wad wymowy. Jeśli teraz jako dorośli chcielibyście coś zmienić, spróbować zminimalizować widoczną, bądź mniej widoczną wadę to zapraszamy na konsultację i terapię, którą przeprowadzi Pani Aneta Zwara, która ma wieloletnie doświadczenie w dziedzinie neurologopedii.

Zapraszamy:

  • dzieci w każdym wieku
  • osoby z afazją będącą następstwem udarów mózgowych, chorób rozrostowych mózgu, bądź urazów czaszkowo – mózgowych
  • oferujemy przeprowadzenie diagnozy i terapii neurologopedycznej w przypadku zaburzeń zdolności komunikacyjnych w chorobach demielinizacyjnych oraz demencyjnych.
  • osoby z dyzartrią, zaburzeniami funkcji poznawczych, czy niepłynnością mowy

INDYWIDUALNE SPOTKANIE:
– 30 MIN – 50 ZŁ
– 45 MIN – 70 ZŁ
– 30 MIN – DIAGNOZA – 50 ZŁ

PAKIETY
– 4+1 GRATIS – 30 MIN – 200 ZŁ
– 4+1 GRATIS – 45 MIN – 280 ZŁ
– 4+1 GRATIS – 60 MIN – 360 ZŁ

Zapisy pod numerem  510-910-574, 507-030-840.
Zapraszamy również do kontaktu poprzez Facebooka Akademia Rozwoju.