Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu i Gmina Miasta Toruń

Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu i Gmina Miasta Toruń zapraszają wszystkich seniorów na szkolenie związane z podniesieniem kompetencji cyfrowych oraz  nauką wykorzystania mediów społecznościowych – Facebook, Twitter, Instagram.

Szkolenie jest bezpłatne, odbędzie się w dniach 3-4 października br. w godzinach 8.00 – 16.00 br. przy ul. Konopnickiej 13. Uczestnikom zostanie zapewniony catering: śniadania i obiad.

Grupa uczestników będzie liczyła 12-14 osób.

Osoby które chcą się zarejestrować mogą zrobić to:

–     osobiście w biurze przy ul. Konopnickiej 13 w siedzibie Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu,

–     telefonicznie: 690 448 431.

Szkolenie realizowane jest w ramach projektu grantowego „torun.direct – dobre połączenie z biznesem”. Finansowane w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020. Grant otrzymano w ramach projektu: „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego.” (nr projektu POPC.03.01.00-00-0081/18), realizowanego przez Fundację Promocji Gmin Polskich.