Pracować z taką młodzieżą to czysta i słodka przyjemność … projekt trwa, ciekawe ile jeszcze kreatywnych pomysłów przed nami ….