Projekt ,, Przyszłość należy do nas ” Klub młodzieżowy wznowił swoją działalność 😁 Za nami pierwszy dzień w Akademii 🙂
Jesteśmy przygotowani aby zapewnić naszym uczestnikom jak najlepsze i bezpieczne warunki do pracy 🙂
Projekt „Przyszłość należy do nas” Klub młodzieżowy realizowany jest w ramach projektu grantowego „Lokalne Ośrodki Włączenia Społecznego Ziemia Gotyku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR. Projekt dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na kwotę 40096,00 zł.