Fundacja Akademia Rozwoju zorganizowała półkolonie dla potrzebujących dzieci w 2019 roku. Projekt „W zdrowym ciele zdrowy duch” został dofinansowany ze środków budżetu Gminy Łubianka. Półkolonie odbyły się w Osadzie Leśnej na Barbarce i cieszyły się ogromnym zainteresowaniem.
W 2020 roku zakończyliśmy trzy projekty dla seniorów zamieszkujących miasto Toruń – „Aktywny senior”, „Hiszpański temperament” oraz „W zdrowym ciele zdrowy duch”. Projekty zostały dofinansowane z budżetu Samorządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Podczas realizacji projektu seniorzy mogli uczestniczyć w bezpłatnych zajęciach sportowych, dietetycznych, technik pamięci i koncentracji oraz spotkań się
z psychologiem. Rozpoczęliśmy realizację trzech projektów:
– „Czas na zmianę” Aktywizacja społeczno-zawodowa. – głównym założeniem projektu, była pomoc 10 osobą m.in. długotrwale niepracującym powrócić na rynek pracy.
– „Bliżej siebie” – projekt zorganizowany dla 16 seniorów zamieszkujących obszar LSR LGD Ziemia Gotyku. Uczestnicy mogli wziąć udział w bezpłatnych spotkaniach rękodzielniczych, sportowych, z psychologiem. Głównym założeniem projektu jest zintegrowanie lokalnej społeczności.
– „Przyszłość należy do nas” Klub Młodzieżowy – dzieci w wieku 7-12 lat mogli wziąć udział w takich zajęciach jak: zajęcia języka angielskiego, technik pamięci i koncentracji, spotkaniach z youtuberem, doradcą zawodowym.
Prowadzimy także zajęcia języka angielskiego, warsztaty technik pamięci
i koncentracji, zajęcia logopedyczne, zajęcia animacyjne dla dzieci. Niestety w dobie pandemii działalność komercyjna bardzo ucierpiała.