Fundacja w 2020 roku zorganizowała 4 zbiórki, wszystkie zakończone sukcesem 🙂 Pomagaliśmy Lekarzom, Samotnym Matkom , Domom Dziecka 😉