Projekt ,, Bliżej Siebie ” Panie, które uczestniczyły w zajęciach w Akademii jak i te, których zajęcia odbywały się hybrydowo miały co robić, otrzymujemy zdjęcia pięknych prac ? na zdjęciu nie dostrzega się takiego super efektu jak na żywo, ale ozdoby robią wrażenie i co najważniejsze są wykonane własnoręcznie, a takie są najpiękniejsze ? ??☺️?
Projekt ,, Bliżej siebie ” realizowany jest w ramach projektu grantowego ,, Lokalne Ośrodki Wyłączenia Społecznego Ziemia Gotyku ” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR.
Projekt dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na kwotę 38595,00