Coraz bliżej święta… ??? paczki spakowane, pierwsze już są dostarczane do uczestniczek‼️?? Panie które uczestniczyły w zajęciach ,, Bliżej Siebie ” w ramach Realizacji Banku Czasu zrobiły dla siebie piękne własnoręczne prezenty, którymi teraz wzajemnie możemy się podzielić ?

 

Projekt ,, Bliżej siebie ” realizowany jest w ramach projektu grantowego ,, Lokalne Ośrodki Wyłączenia Społecznego Ziemia Gotyku ” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR.
Projekt dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na kwotę 38595,00