Przyszłość należy do nas ?
Lekcja angielskiego – trochę zdalnie i trochę stacjonarnie ? Dostosowujemy się do potrzeb każdego ?
Po raz kolejny udowadniamy, że angielski nie musi być trudny do nauki ???

Projekt „Przyszłość należy do nas” Klub młodzieżowy realizowany jest w ramach projektu grantowego „Lokalne Ośrodki Włączenia Społecznego Ziemia Gotyku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR. Projekt dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na kwotę 40096,00 zł.