„Bliżej siebie” 🙂
Listopad – sezon przeziębień, pandemia – wszystkim nam nie jest łatwo w tym czasie 😰🤒 dlatego…
Akademia Rozwoju wraz z uczestnikami projektu przygotowuje naturalne probiotyki 😁😁 💪
Kto by pomyślał, że w Akademii będziemy mogli robić takie rzeczy 😁 No cóż, potrafimy odnaleźć się w każdej sytuacji. Co najważniejsze – pomagamy sobie nawzajem ☺️☺️
Projekt ,, Bliżej siebie ” realizowany jest w ramach projektu grantowego ,, Lokalne Ośrodki Wyłączenia Społecznego Ziemia Gotyku ” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR.
Projekt dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na kwotę 38595,00