Projekt „Bliżej siebie” ?
Filcujemy nowe bombki specjalnie dla pozostałych uczestników w ramach Realizacji Banku Czasu. ?
Warto sobie pomagać i sprawiać innym radość ☺️
Projekt ,, Bliżej siebie ” realizowany jest w ramach projektu grantowego ,, Lokalne Ośrodki Wyłączenia Społecznego Ziemia Gotyku ” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR.
Projekt dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na kwotę 38595,00