Bliżej siebie
Nasze Panie z projektu nie zatrzymują się ?? pięknie wykonują zadania w ramach Realizacja Banku Czasu ? Tym razem szykujemy prezenty dla innych uczestników , którzy nie mogą być z nami. Nabyte umiejętności przekuwamy w działanie .
Projekt ,,Bliżej siebie” realizowany jest w ramach projektu grantowego ,, Lokalne Ośrodki Wyłączenia Społecznego Ziemia Gotyku ” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR.
Projekt dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na kwotę 38595,00