Zarządzanie zaspałem i motywowanie podwładnych

Szkolenie zarządzania i motywowania podwładnych jest podzielone 8 modułów 

 1. ROLA SZEFA
  Wielu uważa, że „szefem trzeba się urodzić”. Trzeba mieć autorytet, osobowość, itp. W naszym przekonaniu „szef to zawód”. Pełnienie tej funkcji wymaga od nas sprawnego radzenia sobie z rozbieżnymi oczekiwaniami ze strony przełożonych i podwładnych. Umiejętność rzeczywistego rozumienia tych mechanizmów i budowania korzystnych relacji jest złożone i wymaga sprawnego wykorzystywania narzędzi z zakresu komunikacji, negocjacji, asertywności, umiejętność kreowania zespołem, itp.
 2. PODSTAWOWE PŁASZCZYZNY KOMUNIKACJI – PIRAMIDA SZEFA
  1. Trudne decyzje szefowskie
  a. algorytm przekazania trudnych decyzji
  b. algorytm delegowania zadania i odpowiedzialności
  c. Negocjacje w wyznaczonym obszarze
  d. przekazywanie podwładnemu decyzji o zwolnieniuW relacji szefa z podwładnymi rozróżniamy trzy podstawowe płaszczyzny komunikacji:
  * decyzja – z reguły jest podstawową płaszczyzną komunikacji szefowskiej
  * negocjacje – z podwładnymi są bardzo ważne i przydatne, jednak w granicach, które ty określasz
  * prośba – jest obszarem bardzo trudnym w komunikacji ponieważ daje rozmówcy prawo do odmowy
 3. PRZEKAZYWANIE INFORMACJI O OCENIE 
 4.  EGZEKWOWANIE REALIZACJI ZADANIA
  Opierając się np. na założeniach analizy transakcyjnej wg. E.Berna opisujemy komunikację między przełożonym a podwładnym. Informacja zwrotna nie zawiera ocen personalnych. Jest to wskazanie związków przyczynowo-skutkowych.  Może dotyczyć zarówno pozytywnych jak i negatywnych spostrzeżeń. Jeśli chcesz podwładnemu przekazać negatywne spostrzeżenie, wskaż najpierw to, co spostrzegasz jako pozytyw.
 5. MOTYWOWANIE PODWŁADNYCH 
  1. Poziomy zaangażowania pracownika
  a. realizacja obowiązków
  b. aktywizacja instrumentalna
  c. identyfikacja
  d. internalizacjaGdy zadajemy pytanie menadżerom, z jakich narzędzi najczęściej korzystają w motywowaniu pracowników, temat rozmowy z reguły sprowadza się do systemów premiowych. Za każdym razem rozmawiamy o pieniądzach, a najczęściej o tym, że dysponują zbyt małym bud zetem na te cele.
 6. KARY I NAGRODY W MOTYWOWANIU
  1. Przekazanie podwładnemu decyzji o ukaraniu
  2. Przekazanie podwładnemu decyzji o nagrodzieCelem karania i nagradzania jest wskazywanie konsekwentnie granic i pożądanych postaw podwładnych.
 7. ASERTYWNOŚĆ W ZARZĄDZIE
  1. Ochrona decyzji szefa
  2. Stawianie granic
  3. Zmiana oceny na opinieAsertywność daje narzędzia do układania swoich relacji z otoczeniem bez uległości, ale też bez inwazji i agresji. Wspiera nas w realizacji kluczowych zasad w komunikacji.
 8. ROZWÓJ OSOBISTY PRACOWNIKA 
 9.  STYL ZARZĄDZANIA
  4 style – instruktaż, instruktaż asysta, coaching, coaching na życzenie
 10. ROZMOWA Z ZDEMOTYWOWANYM PODWŁADNYMEnergia każdego zespołu przemieszcza się na sinusoidzie góra – dół. Szefom stosunkowo łatwo pogodzić się ze wzrostem energii w zespole, natomiast jej spadek już niekoniecznie. Niezależnie od naturalnego cyklu energetycznego wzmocnienie zespołu należy do jednego z najważniejszych zadań szefa.

Szkolenie jest dwudniowe (weekend)
Grupy – 6 osób
Koszt – 300 zł (certyfikat, potrzebne materiały, obiad i poczęstunek)

Zapraszamy do zapisów pod nr 507 030 840 lub 510 910 574.