Zarządzanie sytuacyjno-zadaniowe. Rola menadżera.

Podczas szkolenia Zarządzanie sytuacyjno-zadaniowe. Rola menadżera omówione zostaną następujące tematy:

 

 1. Najważniejsze funkcje menadżera
  Menedżer jest osobą odpowiedzialną za realizację działań podległych mu osób i działu. Jego celem jest zwiększanie efektywności pracy, przez stosowanie odpowiednich sposobów zarządzania ludźmi. To krótka w formie definicja, jest tylko wierzchołkiem góry lodowej, jakim jest obszar zarządzania zespołem.
 2. Przywództwo sytuacyjne
  Według Herseya i Blancharda najskuteczniejszy styl przywództwa zależy od dojrzałości podwładnych. Dojrzałość ta nie jest związana z wiekiem, ani ze stażem pracy, lecz definiuje ją pragnienie osiągnięć pracownika, chęć brania na siebie odpowiedzialności oraz doświadczenie i umiejętności związane z zadaniem.  Opierając się na schemacie działań kierowniczych „zorientowanych zadaniowo” i „zorientowanych relacyjnie” obserwowanych w codziennej pracy, autorzy wyróżnili cztery podstawowe style zarządzania:
  a. styl 1 (S1) instruowanie
  b. styl 2 (S2) konsultowaniec.  styl 3 (S3) wspieranie
  d.  styl 4 (S4) delegowanie

 3.  Jak postępować z pracownikiem, gdy jest…?
  ciekawy wiedzy początkujący
  – pozbawiony złudzeń
  – zachowujący przerwę
  – ekspert
 4. Praca w cyklu komunikacyjnym
  a. zlecenie zadań
 5. Rozmowa monitorująca/oceniająca

 6. Dwuczynnikowa teoria Herzberga

 

Szkolenie dwudniowe (weekend) 
Grupy – 6 osobowe
Koszt 300 zł (w cenie – obiad, poczęstunek, materiały szkoleniowe, certyfikat)