Zajęcia dla dzieci

 Zajęcia sensoryczne dla dzieci

Zajęcia w kameralnej atmosferze sprzyjającej nawiązywaniu z
dzieckiem relacji pełnej bliskości.

Program zajęć opiera się na wspomaganiu rozwoju dziecka,
stymulowaniu zmysłów i podążaniu za potrzebami dziecka.

W programie zajęć między innymi:
– zabawy paluszkowe i masażyki, w tym masaże masażerami
wykonanymi z naturalnych materiałów,
– piosenki, tańce, rytmiczanki i zabawy naśladowcze wspólnie z
rodzicem,
– zabawy wspomagające rozwój mowy,
– szereg aktywności stymulujących zmysły: masy sensoryczne, ścieżki
sensoryczne, karty stymulujące rozwój wzroku.
Wszystkie wykorzystywane na zajęciach rekwizyty są bezpieczne dla
dziecka, posiadają odpowiednie certyfikaty jakości, w większości
wykonane są z naturalnych materiałów (np. wielkoformatowa ścieżka
sensoryczna firmy Mukka). Materiały są każdorazowo prane i/lub
dezynfekowane środkami bezpiecznymi dla dzieci.

Zajęcia przewidziane są dla dwóch grup wiekowych dzieci:
– od 4 miesiąca życia do ok 18 miesiąca życia (do czasu opanowania
umiejętności chodzenia)
– od 18 miesiąca życia do 4 roku życia.

Dzięki takiemu rozgraniczeniu oraz małym grupom (max 6 par rodzic-
dziecko) możliwe jest indywidualne dostosowanie warunków na zajęciach do potrzeb i możliwości rozwojowych każdego dziecka.

Innowacją jest objęcie działaniem również najmłodszej grupy
wiekowej już od 4 miesiąca życia, co jest możliwe m.in.: dzięki
dostosowanym do tego aktywnościom, pomocom, odpowiedniej
głośności.

Każda aktywność będzie zawierała szczegółowy komentarz
merytoryczny, dzięki czemu rodzic ma okazję do poznania jej celu i
tego jak wpływa ona na rozwój dziecka.

Dzieci na zajęciach mają możliwość zachowywania się całkiem
swobodnie, mogą eksplorować otoczenie, zaspokajając ciekawość.
Zajęcia każdorazowo będą dostosowywane do dynamiki grupy i
konkretnych jej członków. Plan zajęć zawiera stałe elementy,
powtarzające się na każdym zajęciach, takie jak: powitanie, taniec z
rodzicem, zabawy budujące świadomość własnego ciała, masaż,
zabawy sensoryczne. Daje to dziecku poczucie bezpieczeństwa. Każde
zajęcia zawierają jednakże też zmienne aktywności, co daje okazję do
zaspokojenia ciekawości i dostosowania do konkretnych grup.
Zajęcia są również okazją do wymiany doświadczeń między mamami.

Zalety zajęć dla dziecka:
– wspieranie naturalnego rozwoju dziecka, poprzez podejmowanie
działań w strefie najbliższego rozwoju dziecka,
– wspomaganie rozwoju małej i dużej motoryki,
– stymulacja zmysłów słuchu i wzroku, reakcji na dźwięk, tworzenie
wspólnego pola uwagi,
– stymulacja zmysłu dotyku, równowagi oraz propriocepcji (czucia ciała
i jego położenia w przestrzeni) poprzez różnorodne działania
sensoryczne,
– budowanie orientacji w schemacie własnego ciała oraz w przestrzeni,

– łagodne oswajanie z nowymi dla dziecka bodźcami odbywające się w
bezpiecznym środowisku,
– wspomaganie rozwoju mowy,
– budowanie relacji z rodzicem, możliwość obserwacji dziecka, nauka
odczytywania jego potrzeb,
– zaspokajanie ciekawości dziecka, stworzenie warunków do
odkrywania, naśladowania i podejmowania samodzielnych działań,
– pierwsze interakcje społeczne, doświadczanie kontaktu z innymi,
dialogu, oczekiwania na swoją kolej,
– budowanie pojęć i schematów poznawczych, rozumienia poleceń,
– kształtowanie pierwszych pojęć i doświadczeń matematycznych (np.
duży-mały, kolejność, itp.)

Zajęcia zawierają elementy m.in.: metody Ruchu Rozwijającego
Weroniki Sherbourne, metody Integracji Sensorycznej, Logorytmiki,
kinezjologii edukacyjnej Paula Denisona, pedagogiki zabawy.

Jednorazowe wejście : 35 zł

Karnet na miesiąc : 4x ( 1 raz w tygodniu ) – 120zł

Zajęcia odbywają się :

Poniedziałek : 

godz. 16-16:40 Maluszki nie chodzące

godz. 17-17:40 Maluszki, które poruszają się same

Środa :

godz. 10-10:40 dzieci do 1 roku

godz. 11-11:40 dzieci od 1 do 2 roku

godz. 12-12:40 dzieci powyżej 2 roku

Zajęcia prowadzi Joanna Dobek Dubidu – zajęcia sensoryczne i animacje | Facebook

 

Zajęcia adaptacyjne dla dzieci

Zajęcia dla dzieci w grupie wiekowej 2,5 – 5 lat

Każdy poniedziałek – godz. 18-19

Zapraszamy na cykl zajęć adaptacyjnych dla dzieci, które niebawem wejdą w świat edukacji przedszkolnej. Zajęcia mają na celu wsparcie rozwoju dziecka i przygotowanie go do nowych doświadczeń ‼?
Prowadzącą zajęcia będzie Pani Joanna Dobek, która ma wieloletnie doświadczenie z zajęć prowadzonych z dziećmi w takim wieku. Prowadzi własną działalność DUDBIDU- zajęcia sensoryczne i animacje dla najmłodszych. Pracowała jako nauczycielka w żłobku z dziećmi do lat 3 ?
➡

https://www.facebook.com/Dubidu-zaj%C4%99cia-sensoryczne-i-animacje-120233859890144
Dzieci podczas zajęć adaptacyjnych :
➡ odnajdują poczucie bezpieczeństwa
➡ przyswajają reguły i zasady panujące w nowym miejscu
➡ zaczynają interesować się rówieśnikami, uczą się wspólnej zabawy przez co zdobywają umiejętności pracy w grupie.
➡ uczą się wykonywać proste polecenia
➡ ćwiczą spostrzegawczość
➡ bawią się w okazywanie emocji
➡ rozwijają kreatywność przez działania plastyczne, muzyczne i ruchowe
Zajęcia taneczne dla dzieci VIDEOCLIP

Zajęcia mają na celu poprawę aktywności fizycznej, koordynacji ruchowej, naukę współistnienia w grupie ale przede wszystkim zabawę poprzez naukę tańca.

Videoclip dance to połączenie kilku technik tanecznych, takich jak hip hop, show dance, freestyle, elementy gimnastyczne. Zajęcia mają na celu przede wszystkim „roztańczyć” dzieci. Technika zaś będzie dostosowana do możliwości i preferencji dzieci i doskonalona w miarę upływu czasu. Dzieci w trakcie zajęć poznają elementy, pozycje i ćwiczenia różnych stylów tanecznych, które będą łączone w spójny układ taneczny – mini show. Na zajęciach nie zabraknie dobrej zabawy i ćwiczeń pozwalających uwolnić energię i napięcia skumulowane w ciągu dnia. Będziemy rozwijać wytrwałość, motywację oraz pewność siebie.

Zapraszamy do zapisów

Karnet miesięczny 80 zł
Obowiązują zapisy 510 910 574 ?