Oferta warsztatów dla szkół

Oferta warsztatów dla szkół – zapraszamy serdecznie do zapoznania się z ofertą. Jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie z Państwa strony dotyczące powyższej propozycji oraz ewentualnej współpracy, na którą żywimy głęboką nadzieję. 

Zapraszamy do kontaktu:  507 030 840 lub 510 910 574

„Wielka burza lub mały deszczyk” – warsztat pozytywnego rozwiązywania konfliktów
Rozwijający zdolności komunikacyjne warsztat ukazujący dzieciom możliwości radzenia sobie w momentach sporów, różnicy zdań, uczący w pozytywny sposób rozwiązywać sytuacje konfliktowe.
Cena: 90 min – 18 zł/os.

 „Jak płynąć pod prąd i być lubianym”– warsztat kształtowania asertywności. Warsztaty wzmacniające zdolności komunikacyjne w obszarze asertywności z uwzględnieniem kształtowania postawy szacunku do drugiej osoby i wzajemnej tolerancji.
Cena: 90 min – 18 zł/os.

 „Lepiej to obgadać niż obgadywać” – warsztat komunikacji interpersonalnej. Zajęcia prowadzone w formie zadań i gier komunikacyjnych mają na celu uwrażliwić młodych ludzi na siebie i pomóc im w kształtowaniu umiejętności poprawnej komunikacji z uwzględnieniem pozytywnego rozwiązywania konfliktów.
Cena: 90 min – 18 zł/os.

 „Czas – mój cenny skarb” – warsztat organizacji czasu.
W czasie zajęć uczymy młodych ludzi jak skutecznie planować i organizować swój czas nauki i wypoczynku oraz jak wprowadzać w życie dobre i trwałe nawyki ułatwiające naukę szkolną.
Cena: 90 min – 18 zł/os.

„W grupie siła” – warsztat budowania współpracy oraz wzmacniania klasowej integracji. Zajęcia mają charakter aktywizujący, a przygotowane ćwiczenia kształtują poczucie przynależności do grupy i rozwijają umiejętność wzajemnej współpracy.
Cena: 90 min – 18 zł/os.

„DROGOWSKAZY DLA GENERACJI „Z” – warsztat motywacyjny.
Warsztat przeznaczony dla młodzieży z pokolenia „Z” – urodzonych po 2000 roku. Motywujący do działania oraz zmuszający do refleksji. Wskazujący priorytety, uczący wyznaczania celów, wzmacniający zdrowe nawyki oraz uwrażliwiający na postawy i wartości, które stanowią fundament w funkcjonowaniu młodego człowieka w szkole, w rodzinie oraz grupie rówieśników.
Cena: 90 min – 18 zł/os.

„Face to face zamiast Facebooka, czyli Messenger w Realu” – warsztat komunikacji interpersonalnej. Zajęcia prowadzone w formie zadań i gier komunikacyjnych mają na celu uwrażliwić młodych ludzi na siebie i pomóc im w kształtowaniu umiejętności poprawnej komunikacji z uwzględnieniem pozytywnego rozwiązywania konfliktów.
Cena: 90 min – 18 zł/os.

„Wygrać z czasem” – warsztat organizacji czasu. W czasie zajęć uczymy młodzież ludzi jak skutecznie planować i organizować swój czas pracy i wypoczynku oraz jak wprowadzać w życie dobre i trwałe nawyki ułatwiające naukę szkolną.
Cena: 90 min – 18 zł/os.

„DAM RADĘ” – warsztat organizacji czasu połączony z treningiem motywacyjnym. Warsztaty zarządzania czasem wzbogacony treningiem motywacyjnym zachęcającym do podejmowania wyzwań w obliczu nawarstwiających się obowiązków związanych z nauką i dodatkowymi zajęciami.
Cena: 90 min – 18 zł/os.

„Pojedynek ze stresem” – warsztat radzenia sobie ze stresem oraz trudnymi emocjami. W czasie zajęć młodzi ludzie mają możliwość poznać i przećwiczyć techniki radzenia sobie ze stresem oraz trudnymi emocjami.
Cena: 90 min – 18 zł/os.

„SZYBKA NAUKA W PIGUŁCE” – warsztat ułatwiający i przyspieszający proces nauki. Wprowadzenie i ćwiczenie podstawowych technik pamięciowych – mnemotechnik. Istnieje możliwość przeprowadzenia krótkiego testu dotyczącego preferowanego stylu uczenia się wraz z omówieniem najważniejszych sposobów poszerzania wiedzy dla wzrokowca, słuchowca czy kinestetyka.
Cena: 90 min – 18 zł/os.