Negocjacje handlowe nastawione na długofalową współpracę

Negocjacje handlowe nastawione na długofalową współpracę

Niezbędnym punktem wyjścia, jeszcze przed rozpatrywaniem ofert, jest precyzyjne określenie potrzeb i oczekiwań osób zalecających dokonanie zakupu. Świadomość kluczowych celów i granic zwiększy Twoje poczucie swobody w grze handlowej. Umożliwi poszukiwanie różnorodnych rozwiązań w negocjacjach. Ubarwi domykanie kontraktu zwiększając obopólną satysfakcję i odpowiedzialność handlową. 

 

Szkolenie podzielone jest na 6 modułów:

 1. ETAPY NEGOCJACJI HANDLOWEJ
  a. budowanie korzystnej relacji handlowej z klientem
  b. badanie i ochrona kluczowych granic współpracy
  c. domykanie kontraktu 

 2. PRZYGOTOWANIE DO NEGOCJACJI – NIEZBYWALNE PRAWA KUPIECKIE
  a. określenie warunków brzegowych zamówienia
  b. wykreowanie siebie jako „ważnego klienta” 

 3. MODEL NEGOCJACJI NASTAWIONYCH NA WSPÓŁPRACĘ 

 4. PIERWSZE GRY KLIENTA
  a. presja czasu
  b. brak uwagi
  c. brak zainteresowania 
  d. uzależnienie możliwości współpracy od jednej zmiennej 

 5.  WYCHODZENIE Z IMPASU W NEGOCJACJACH
  a. poszerzenie ilości zmiennych negocjacyjnych
  b. propozycje rozwiązań
  c. metakomentarz

 6. DOMKNIĘCIE KONTRAKTU

Szkolenia trwa 2 dni (weekend)
Cena 300 zł – ( cena zawiera certyfikat, obiad, poczęstunek, materiały szkoleniowe)

Zapraszamy do zapisów +48 507 030 840 lub +48 510 910 574