Komunikacja i współpraca wewnątrz firmy

Komunikacja i współpraca wewnątrz firmy

 

Komunikacja wewnętrzna w firmie to z założenia budowanie korzystnych warunków współpracy w perspektywie długofalowej.  Szkolenia prowadzone przez nas opieramy zdecydowanie na strategii budowania możliwości długofalowej, obustronnie satysfakcjonującej współpracy. Budując ten rodzaj relacji opieramy na module negocjacji, na celach i narzędziach asertywności oraz na zasadach satysfakcjonującego obie strony precyzowania podziału zadań i odpowiedzialności.  

Program szkolenia wygląda następująco:

 1. NEGOCJACJE NASTAWIONE NA WSPÓŁPRACE
  a. modele negocjacji nastawionych na współpracę 
  b. prośba w komunikacji poziomej
  c. przejście od rozbieżności stanowisk do negocjacji nastawionych na współpracę

 2. NIEŚWIADOME PROGRAMY KOMUNIKACYJNE
  a. model rozmowy z osobą na „Ja”
  b. model rozmowy z osobą „Negującą”

 3. PRZEJŚCIE Z POLA PROŚBY DO NEGOCJACJI

 4. ROZWIĄZANIE KONFLIKTÓW W ZESPOLE

Szkolenie jest dwudniowe (weekend)
Grupy – 6 osób
Koszt – 300 zł (certyfikat, potrzebne materiały, obiad i poczęstunek)

Zapraszamy do zapisów pod nr 507 030 840 lub 510 910 574.