Spotkanie w ramach projektu “Czas na zmianę”

Pierwsze wrażenie jest najważniejsze 🤩
Coś o tym wiemy, dlatego “robimy się na bóstwo” na rozmowy kwalifikacyjne. 😃😊

Dzięki Magdalena Wiktoria Szmura mogłyśmy poznać tajemnicę pięknego, delikatnego makijażu, który idealnie nadaje się na rozmowy kwalifikacyjne.💄💋👩‍🦰

Dzisiejsze spotkanie w ramach projektu “Czas na zmianę” Aktywizacja społeczno-zawodowa było pełne wiedzy i wrażeń. 😊

Projekt „Czas na zmianę. Aktywizacja społeczno – zawodowa” realizowany jest w ramach projektu grantowego „Lokalne Ośrodki Włączenia Społecznego Ziemia Gotyku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR. Projekt dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na kwotę 119193,6 zł.

Czas na zmianę. Aktywizacja społeczno – zawodowa.

Projekt “Czas na zmianę” Aktywizacja społeczno-zawodowa. ☺
Rozpoczęliśmy wrzesień 🎉przed nami kolejne spotkania, które mają pomóc naszym uczestnikom powrócić na rynek pracy 💪
Uczestnicy zaczynają kursy, które sami wybrali.🎓☺
Przed nami ciężka praca, która przyniesie wiele dobrych zmian. ☺
Podczas dwóch spotkań przeprowadziliśmy z naszymi uczestnikami szkolenie z profesjonalnej obsługi klienta, których zwieńczeniem były rozdane certyfikaty. 😀

Projekt „Czas na zmianę. Aktywizacja społeczno – zawodowa” realizowany jest w ramach projektu grantowego „Lokalne Ośrodki Włączenia Społecznego Ziemia Gotyku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR. Projekt dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na kwotę 119193,6 zł.

Czas teorii się kończy – teraz czas na praktykę. Ćwiczenie wystąpień publicznych podczas spotkania w ramach projektu “Czas na zmianę”  Nasi uczestnicy mimo chwilowej tremy, zdali test w 100% 

Projekt „Czas na zmianę. Aktywizacja społeczno – zawodowa” realizowany jest w ramach projektu grantowego „Lokalne Ośrodki Włączenia Społecznego Ziemia Gotyku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR. Projekt dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na kwotę 119193,6 zł.