Warsztaty Odkrywamy Talenty w ramach projektu Klubu Młodzieżowego „Przyszłość należy do NAS” – II Edycja

Na piątkowym spotkaniu w ramach projektu „Przyszłość należy do nas”- II Edycja uczestnicy odkrywali swoje talenty, a podczas przerwy korzystaliśmy z pięknej pogody 😄🤩
 
🤩 Młodzież tworzy też swoją przestrzeń na świetlicy – dekorując ją swoimi pracami i książkami 🤩
 
Projekt „Przyszłość należy do nas”- II Edycja realizowany jest w ramach projektu grantowego „Lokalne Ośrodki Włączenia Społecznego Ziemia Gotyku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11, działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR. Projekt dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na kwotę 43919,00.
 • 275854573_310892054465842_144364775977095479_n
 • 275888356_1944078179111367_3778701970514080457_n
 • 275894592_2590155174454245_7270718356666335819_n
 • 275898763_3184017921863640_3075924583887030906_n
 • 275915069_501805481566106_919014499207947046_n
 • 275943230_754932422139993_655221853482342894_n
 • 275951059_723849739021875_3403528913103054922_n
 • 276017467_644079330018883_2793878028926439046_n
 • 275842071_372626788047976_8054677797627943823_n
 • 275851485_1336818773463860_1520158755497985835_n
 • 275852121_7125773410798108_2520988227012449803_n