Fundacja Akademia Rozwoju Anna Kruszyk działa na mocy przepisów:  ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach. Uniwersytet posiada osobowość prawną i jest organizacją pozarządową.

Uniwersytet Trzeciego Wieku ma na celu:
 • zaktywizować osoby starsze
 • przygotować osoby starsze na kolejne etapy życia
 • pomóc zrealizować pasje, dotąd jeszcze nierozpoczęte
 • zwiększyć intelektualną sprawność

Oferujemy:

 • wykłady z różnych dziedzin nauki, a w szczególności: prawa, ekonomii, literatury, teatru, filmu, sztuk pięknych, technologii, internetowej, języki obce, techniki pamięci,
 • warsztaty z dyscyplin objętych wykładami,
 • lektoraty języków obcych,
 • warsztaty z zakresu kultury fizycznej i zdrowia,
 • koła zainteresowań, rozwijające własną twórczość członków, np. ze sztuk plastycznych i innych kierunkach,
 • wycieczki kulturalne,
 • współpraca i wsparcie koleżeńskie.

Semestr I

rozpoczyna się ,,,,,,
Zajęcia odbywać się będą w każdy…………

Ramowy plan zajęć całego semestru:

 • warsztaty artystyczne (12 godzin)
 • zajęcia informatyczne (12 godzin)
 • warsztaty technik pamięci i koncentracji (12 godzin)
 • zajęcia językowe (angielski) (12 godzin)
 • warsztaty prozdrowotne (12 godzin)
 • 2 wycieczki kulturalne

Cena za semestr:…….. zł (w tym: opłata za wycieczki kulturalne i poczęstunek podczas zajęć)

 

Obowiązują zapisy 510 910 574 😊 oraz opłata na co najmniej 3 dni przed rozpoczęciem zajęć gotówką w siedzibie lub przelewem na konto mBank  49 1140 2004 0000 3302 2775 534 85