Dwa nasze projekty wybrane do dofinansowania!

😁🥳 Ten tydzień zdecydowanie dobrze się zaczął dla naszej Fundacji, aż dwa z naszych projektów zostały wybrane do dofinansowania 🥳😁

Projekt aktywizacji zawodowej prowadzony będzie w Grudziądzu, a drugi projekt realizowany będzie na terenie gminy Łubianka 😊

Śledźcie nasz profil na Facebooku i stronę internetową uważnie – wkrótce więcej informacji 🧐🤩

Wznowienie projektu “Bliżej Siebie”

Po przerwie spowodowanej pandemią wznowiliśmy działania w ramach projektu “Bliżej siebie”.

Odbyły się kolejne spotkania w ramach realizacji Banku Czasu, zajęcia sportowe oraz wycieczka. Oprócz działań, które realizujemy w ramach tego projektu zorganizowaliśmy również dla naszych uczestników warsztaty technologiczne, podczas których rozmawialiśmy o tym jak zadbać o swoje bezpieczeństwo i ochronić swoje dane podczas korzystania z Internetu. Dużo uwagi poświęciliśmy również cyfrowym usługom publicznym – zwłaszcza założeniu i obsłudze internetowego konta pacjenta.
Projekt ,, Bliżej siebie ” realizowany jest w ramach projektu grantowego ,, Lokalne Ośrodki Wyłączenia Społecznego Ziemia Gotyku ” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR.
Projekt dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na kwotę 38595,00

Podsumowanie kilku pierwszych spotkań w ramach projektu “Bądźmy Razem”

W czerwcu przystąpiliśmy do realizacji projektu “Bądźmy Razem” w Grudziądzu.

W ramach projektu odbyły się już:

  • zajęcia z Tańca w kręgu,
  • spotkania z psychologiem,
  • pierwsze spotkania przygotowujące Bank Czasu – podczas których uczestnicy poznawali się nawzajem, starali się odkryć swoje talenty, uczyli się obsługi Facebooka – w ramach projektu założona też została strona na tym właśnie portalu, którą zarządzać będą uczestnicy projektu wraz z pracownikami naszej Fundacji.

Zapraszamy Państwa serdecznie na wyżej wspomnianą stronę:  Lokalna sieć samopomocy w Grudziądzu (facebook.com) dzięki której będą Państwo na bieżąco z naszymi działaniami w ramach tego projektu.

Już jutro nasi uczestnicy wybiorą się na pierwszą wycieczkę w ramach projektu – wycieczkę do Torunia.

Przedstawiamy Państwu kilka zdjęć z naszych działań

Więcej zdjęć dostępnych jest w naszej galerii Zdjęcia z projektów – Akademia Rozwoju Anna Kruszyk (akademiakruszyk.pl)

Projekt “Bądźmy Razem” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa 11, Działanie: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR.
Projekt dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego na kwotę: 45670,00