„Bezpieczny powrót dzieci do szkoły”

Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego warto przypomnieć dzieciom podstawowe zasady bezpieczeństwa  i poruszania się po mieście. Dzięki organizowanej w Centrum Handlowym Bielawy akcji „Bezpieczny powrót do szkoły”, w ramach której odbyły się prelekcje z toruńskimi służbami, m.in. ze Strażą Pożarną, Ratownikami Medycznymi i Policją.  W trakcie spotkań z mundurowymi rodzice dowiedzieli się, jak zapewnić dziecku bezpieczeństwo w drodze do szkoły. Z kolei najmłodsi poznali podstawowe zasady reagowania w kryzysowych sytuacjach, które mogą wydarzyć się w szkole, na podwórku czy na ulicy.
Zobaczcie jak było!

 

Z ekologią za pan brat!

Przyszłość planety Ziemi i ekosystemu zależy od najmłodszych pokoleń. To one zadecydują o tym, jak będzie wyglądało nasze środowisko naturalne. Ważna jest jednak przy tym edukacja, tak aby każdy zrozumiał, jaki wpływ ma na otoczenie.
Podczas warsztatów będziemy także tworzyć model… Eko Ziemi z oceanami, morzami, kontynentami i górami. W tym celu wykorzystamy… stary styropian. Najmłodsi będą mogli wykonać swoją własną zabawkę sensoryczną np. ulubioną postać z bajki, domek dla lalek, lalkę z papieru lub ubranie dla maskotki. Do tworzenia nietypowych zabawek użyte zostaną m.in. plastikowe butelki po napojach, resztki włóczki, makulatura oraz metalowe puszki.

Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu i Gmina Miasta Toruń

Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu i Gmina Miasta Toruń zapraszają wszystkich seniorów na szkolenie związane z podniesieniem kompetencji cyfrowych oraz  nauką wykorzystania mediów społecznościowych – Facebook, Twitter, Instagram.

Szkolenie jest bezpłatne, odbędzie się w dniach 3-4 października br. w godzinach 8.00 – 16.00 br. przy ul. Konopnickiej 13. Uczestnikom zostanie zapewniony catering: śniadania i obiad.

Grupa uczestników będzie liczyła 12-14 osób.

Osoby które chcą się zarejestrować mogą zrobić to:

–     osobiście w biurze przy ul. Konopnickiej 13 w siedzibie Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu,

–     telefonicznie: 690 448 431.

Szkolenie realizowane jest w ramach projektu grantowego „torun.direct – dobre połączenie z biznesem”. Finansowane w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020. Grant otrzymano w ramach projektu: „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego.” (nr projektu POPC.03.01.00-00-0081/18), realizowanego przez Fundację Promocji Gmin Polskich.